Monthly Archives:

Līdzjūtība

Dziļā cieņā un līdzjūtībā noliecam galvas, traģiski zaudējot

KĀRLI SKRASTIŅU.

Sērojam kopā ar tuviniekiem, draugiem un viņa talanta cienītājiem.

Vidzemes partija

Nodibināta Vidzemes partijas Valkas novada kopa

Notikusi Vidzemes partijas Valkas novada kopas dibināšanas sapulce. Tajā tika ievēlēta kopas valde, kurā strādās Vents Armands Krauklis, Ernests Lībietis, Valdis Rogainis, Līga Metuzāle un Arita Ārgale. Pašlaik kopā ir 53 biedri. Līdz ar to tā ir lielākā politiskā organizācija Valkas novadā. Continue reading