Ķekavas novads

Ķekavas novada kopas vadītājs
Valts Variks, Mob: 26434169
e-pasts: valtsv3@gmail.com

Vidzemes partijas saraksta kandidāti 2013. gada pašvaldību vēlēšanās
Valts Variks, ievēlēts
Vēsma Ozoliņa, ievēlēta
Aigars Vītols, ievēlēts
Ilgonis Leišavnieks, ievēlēts
Haralds Buņķis
Pārsla Dzirne
Aigars Evardsons
Gints Klēģers
Dzintra Maļinovska
Edgars Melnieks
Juris Milts
Kaspars Priede
Juris Stikāns
Guntis Tīģeris
Jānis Vaivods
Anitra Vanaga
Edgars Varaņickis
Linda Zaķe
Linda Ziediņa-Ērgle
Ginta Zuša

Plašāka informācija par Vidzemes partijas deputātu kandidātiem Ķekavas novadā un programmu var lasīt mūsu avīzē un šeit.

Klausies Ķekavas novada Vidzemes Partijas deputātu kandidātus 29.maijā plkst.14:13 Latvijas Radio 1


VIDZEMES PARTIJAS Programma Ķekavas novadam “Turies Ķekava!”

LABA PĀRVALDĪBA.
Ķekavas novada pašvaldībā ikviens iedzīvotājs ir gaidīts un laipni apkalpots:
1.   Politiķi neiejaucas pašvaldības ikdienas darbā. Nav pieļaujama varas ļaunprātīga izmantošana.
2.   Par pašsaprotamu jākļūst pieklājībai, atklātībai, taisnīgumam, personīgai neieinteresētībai un tiesībām katram izteikt viedokli.

SATIKSME.
Sociāli taisnīga satiksmes politika – gājēji un velobraucēji ir prioritāri, tad sabiedriskā transporta lietotāji un autobraucēji:
1.  Samazināt tranzīta transporta līdzekļu satiksmes intensitāti ciematos, kā arī dzīvojamo masīvu iekšpagalmos, priekšroku dodot gājējiem (t.sk. ar bērnu ratiņiem).
2.  Palielināt sabiedriskā transporta lietotāju īpatsvaru, izveidojot ar Rīgu vienotu un efektīvu sabiedriskā transporta sistēmu.
3.  Palielināt finansējumu ceļu un ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanai.

IZGLĪTĪBA.
Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība ikvienam novada skolēnam:
1.   Nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē bērniem no pusotra gada vecuma.
2.   Izveidot pagarinātās dienas grupu (līdz plkst.19.00) katrā novada skolā, kā arī izveidot ārpusskolas aktivitātes.
3.   Nodrošināt brīvpusdienas skolēniem no 1. – 4. klasei.
4.   Mācību procesa uzlabošanai, iesaistīties ES un starptautiskajos projektos.

SABIEDRĪBAS DROŠĪBA.
Ikviens jūtas droši visu diennakti:
1.    Pilnveidot pašvaldības policijas darbu, lai policists ir „draugs un palīgs”.
2.    Ieviest principu, ka apdzīvotās vietās policists patrulēšanu veic kā gājējs vai velobraucējs.
3.    Sadarbībā ar Valsts policiju, izmantojot video novērošanu, izskaust narkotisko vielu iegādes un lietošanas iespējas novadā.

SPORTS.
Daudzveidīgi tautas sporta pasākumi un efektīvs bērnu un jauniešu sports, kas attīsta gribasspēku, raksturu, valsts un novada patriotismu:
1.    Tautas sporta pieejamība ikvienam, izveidojot pastaigu, nūjošanas un skriešanas takas, ielu sporta trenažierus, nojumes galda spēlēm, aktīvās atpūtas laukumus un peldbaseinu.
2.    Nodrošināt ilgtermiņa atbalstu augstu sasniegumu sportistu izaugsmei novadā.

KULTŪRA.
Tautas mākslas tradīcijas saglabāšana un kultūras sabiedrības veidošana:
1.    Saglabāt un attīstīt katra pagasta savdabību un tradīcijas.
2.    Iesaistot novada radošos cilvēkus, uzlabot kultūrvidi.
3.    Nodrošināt visa novada kultūras procesu vienotu plānošanu un finanšu pārraudzību, mazinot administratīvos izdevumus un birokrātiju.

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM.
Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību novadā:
1.    Izstrādāt daudzdzīvokļu māju un pašvaldības ēku siltināšanas, teritoriju labiekārtošanas programmas, plānojot darba apjomu tā, lai pasūtījumus iegūtu mazie un vidējie uzņēmumi.
2.    Atbalstīt īpašuma nodokļu atlaides tikai tādiem uzņēmumiem, kuros strādā  vismaz 50% novada iedzīvotāju.
3.    Plānot pašvaldības iestāžu publiskos iepirkumus ilgtermiņā, iepirkumu plānu publicējot pašvaldības interneta mājas lapā.

VIDE UN TŪRISMS.
Tīra un labiekārtota vide, kur ērti dzīvot un patīkami braukt ciemos:
1.    Izmantojot visus ārējos resursus (ES fondi, Latvijas Valsts meži, Rīgas pašvaldība), uzturēt tīrus apkārtējos mežus un Daugavas krastus, veidot atpūtas infrastruktūru (soliņi, atkritumu tvertnes, stāvvietas), veicinot ekotūrismu zaļi domājošiem pilsētniekiem.
2.    Palielināt atkritumu urnu skaitu vietās ar lielu gājēju plūsmu.
3.    Izveidot suņu pastaigu takas un laukumus.
4.    Sakārtot notekgrāvjus un meliorācijas sistēmas, lai mazinātu pārpurvošanos.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA.
Saprotama samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem:
1.     Izskaust praksi, ka par parādniekiem maksā pārējie iedzīvotāji.
2.     Lai samazinātu kanalizācijas pakalpojumu izmaksas, novērst lietus ūdens ieplūšanu kanalizācijas sistēmā, kā arī neiekļaut rēķinos maksu par pašvaldībām piederošu iekšpagalmu un ielu uzturēšanu.
3.     Lai samazinātu apkures tarifus, kontrolēt siltumenerģijas ražotājus.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBA.
Palīdzība tiem, kuriem ir grūti:
1.     Nodrošināt ilgtermiņa atbalstu invalīdiem un pensionāriem ar mazajām pensijām.
2.     Ieviest atbalsta programmu ģimenēm neatkarīgi no bērnu skaita.
3.     Modernizēt veselības aprūpes ēkas.
Vidzemes partija
jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Latvijas novadi, kuros strādā Vidzemes partijas deputāti
Kalendārs
jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031