Nodibināta Vidzemes partijas Valkas novada kopa

Notikusi Vidzemes partijas Valkas novada kopas dibināšanas sapulce. Tajā tika ievēlēta kopas valde, kurā strādās Vents Armands Krauklis, Ernests Lībietis, Valdis Rogainis, Līga Metuzāle un Arita Ārgale. Pašlaik kopā ir 53 biedri. Līdz ar to tā ir lielākā politiskā organizācija Valkas novadā.

Sapulcē kopas biedri apsprieda situāciju novadā un valstī. Tika nolemts, ka šobrīd kopai jākoncentrējas uz aktīvu biedru piesaisti pagastos, jo pašlaik vairums aktīvistu ir no Valkas, kā arī aktīvi jāpauž viedoklis un pašiem jāpiedalās dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

Lielu satraukumu biedros izraisīja ziņa, ka drīzumā savu ražotni uz Valmieru pārcels Valkas lielākais privātais darba devējs EFS BALTIKA un pārcelšanas iemesls ir ES fondu nepieejamība un pašvaldības ieinteresētības trūkums. Tas būs liels trieciens novadam, jo pazaudēsim vairāk nekā 70 darba vietu. Biedri minēja arī daudzus citus piemērus, kur redzama pašreizējās novada domes vadības pasivitāte, neizlēmība un ačgārnu lēmumu pieņemšana. Tāpēc viens no kopas darba uzdevumiem būs gatavošanās nākamajām pašvaldību vēlēšanām, lai augšminēto situāciju mainītu.

Atbildēt