Pļaviņu novads

Pļaviņu novada kopas vadītājs
Vladimirs Samohins, Mob: 22005595
e-pasts: vladimirs.samohins@gmail.com

Vidzemes partijas saraksta kandidāti 2013. gada pašvaldību vēlēšanās
Vladimirs Samohins, ievēlēts
Ainārs Arnītis, ievēlēts
Aldis Lazda, ievēlēts
Andrejs Kačkāns, ievēlēts
Imants Kravalis, ievēlēts
Ilze Balode
Laima Barone
Modrīte Bičevska
Inga Djukareva
Viktors Dudars
Rita Ginaite
Ilona Lazda
Sinora Lazdiņa
Vizma Mūrniece
Bruno Sīmanis
Aivars Upenieks
Ilva Vingre
Zanda Zālīte

Atbildēt