Ziedot

Jums ir iespēja atbalstīt Vidzemes partiju ar ziedojumu, atbalstot mūsu kopīgās idejas un to īstenošanu!

Atbalstot Vidzemes partiju ar ziedojumu, jānorāda:

 • ziedotāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta;
 • Ziedojuma saņēmējs:
  Vidzemes partija
  Reģ. Nr. 50008181591
  Konta Nr.: LV71 UNLA 0050 0185 0309 9, AS “SEB Banka”

 • Iemaksas mērķis – ziedojums.

Jāņem vērā!

 • partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību;
 • aizliegti anonīmi ziedojumi;
 • nav atļauti juridisko personu ziedojumi.

Atbildēt