Kontakti

Kontakinformācija


Rekvizīti

Vidzemes partija
Reģ.Nr.50008181591
Juridiskā adrese: “Upkalns”, Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., LV-4122, Latvija
Konts: LV71UNLA0050018503099, kods UNLALV2X, SEB

 

Atbildēt