Monthly Archives:

Vidzemes Partijas 3.kongresā

2013. gada 23. novembrī Aizkrauklē notika Vidzemes partijas 3. kongress.

Kongresā atkārtoti par Vidzemes partijas valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām Vidzemes partijas statūtos, turpmāk priekšsēdētājam būs viens vietnieks,- par to tika ievēlēts Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums. Tāpat tika pārvēlēti pārējie valdes locekļi, ievēlot valdē Aivaru Fominu, Egilu Jostu, Ilgoni Leišavnieku, Kristīnu Naumovu, Aigaru Ozoliņu un Vladimiru Samohinu.

Kongresa noslēgumā tika pieņemta rezolūcija par reģionālo partiju apvienošanos un dalību 12. Saeimas vēlēšanās:
„Vidzemes partijas kongress secina, ka Saeima un valdība realizē nevienlīdzīgu un ignorējošu attieksmi pašvaldību budžeta jautājumos, ES finanšu resursu sadalē un Eiropas vietējo pašvaldību hartas principu neievērošanā, tādējādi parādot valdības vienaldzīgo attieksmi pret reģionu cilvēkiem un viņu centieniem būt sava novada patriotiem ar iespējām attīstīties konkurences apstākļos.

Vidzemes Partijas 3.kongress nolemj iesaistīties reģionālo politisko spēku apvienības veidošanā, lai piedalītos un sasniegtu labus rezultātus 12. Saeimas vēlēšanās, izveidot vienojošu politisku spēku, apvienojoties reģionālajām partijām, kurš nodrošinātu visas Latvijas vienlīdz līdzsvarotu attīstību ap saviem reģionālajiem attīstības centriem, atmetot savas sīkās intereses un ambīcijas.”

Paldies visiem delegātiem, kuri ieradās uz Vidzemes partijas 3. kongresu, un organizatoriem, kuri nodrošināja raitu kongresa norisi!