Daily Archives:

Rūpniecības atbalstam vajag jaunu pieeju un programmu

Valsts deklarētais atbalsts rūpniecības,jo īpaši ar augstu pievienoto vērtību,attīstībai no vienas puses ir bijis ar augošu līkni.Realizēti daudzi ES struktūrfondu un valsts budžeta nopietni balstītie projekti,apgriezienus uzņem Garantiju aģentūra,mazajam biznesam un iesācējiem palīdz Hipotēku banka. Continue reading