VIDZEMES PARTIJAS 10.KONGRESS NOTIKS 10.DECEMBRĪ

Ņemot vērā Covid -19 ierobežojumus, pirmo reizi Vidzemes partijas kongress notiks attālināti – ceturtdien,10.decembrī pulksten 18os.
Tajā pārrunāsim gatavošanos pašvaldību vēlēšanām, notiks partijas vadības vēlēšanas.


 

LEMJ PAR KONGRESU !

   Piektdien, 20.novembrī notika kārtējā Vidzemes partijas valdes sēde, kurā apsprieda gatavošanos pašvaldību vēlēšanām un ikgadējā kongresa organizēšanu . Ņemot vērā KOVID-19 ierobežojumus valdes sēde notika attālināti.
Valde atbalstīja līdzšinējo praksi ,ka katrai kopai ir rīcības brīvība , lai iegūtu maksimālu rezultātu pašvaldību vēlēšanās. Tas ir ,veidot atsevišķu sarakstu vai arī to darīt kopā ar kādu citu politisko spēku.
KOVID – 19 ierobežojumu dēļ kongresa rīkošana ir apgrūtināta.Valde uzdeva valdes priekšsēdētājam Ventam Armandas Krauklis sazināties ar Uzņēmumu reģistru un noskaidrot – vai kongresu drīkst rīkot attālināti un ja drīkst – kā tas jānoformē juridiski.

Preses relīze 19.novembris 2020

Vidzemes partijai nopietns pieteikums Cēsīs

   Pašvaldību vēlēšanās, kas notiks nākamā gada 5.jūnijā, topošajā Cēsu novadā nopietnu pieteikumu gatavo Vidzemes partija. Top deputātu kandidātu saraksts, darbības programma.

Pirms valsts svētkeim Cēsīs bija ieradies Vidzemes partijas valdes priekšsēdētājs, Valkas novada pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis, kurš tikās ar Cēsu saraksta līderi, novada pašvaldības izpilddirektoru Andri Mihaļovu.

„Vidzemes partiju savulaik dibināja aktīvi novadnieki, kuri mīl savu dzimto vietu un grib, lai tā attīstās. Vadošās partijas reģionu novadu vajadzības atceras vien īsu brīdi pirms vēlēšanām, tāpēc vitāli nepieciešams politisks spēks, kas spēj arī nacionālā līmenī rūpēties par lokālu atštību un saprātīgu reģionālpolitiku“, partijas prioritātes uzsvēra V.A.Krauklis. Viņš arī izteica pārliecību, ka Vidzemes partijai Cēsu novadā būs jaudīgs pieteikums, jo sarakstā ir cilvēki ar pieredzi, zināšanām un vēlmi darboties novada atīstībai.

Savukārt A.Mihaļovs atzīmēja, ka veidošana veicas raiti, jo cilvēki ir atsaucīgi ar patiesu vēlmi sekmēt sava pagasta, novada, pilsētas attīstību. „Mēs nebūvējam gaisa pilis, bet koncentrējamies praktiskiem darbiem, konkrētām iedzīvotāju vaajdzībām katrā jaunveidojamā Cēsu novada pagastā un Cēsu pilsētā. Mūsu uzstādījums pilnībā sakrīt ar Vidzemes partijas prioritātēm – lokālā attīstība un saprātīga reģionālpolitika.“ Paskaidroja A.Mihaļovs.

Aicinam biedrus uz kopsapulci

Vidzemes partijas ikgadējā kopsapulce notiks 23. novembrī Smiltenē. Pulcēšanās,
reģistrācija, tēja, kafija no 10.30 līdz 11.00 Smiltenes kultūras centra kinoteātra zālē,
Gaujas ielā 1. 11.00 sāksim darbu. Šoreiz bez ierastajiem darba kārtības jautājumiem (Smiltenes prezentācija, priekšsēdētāja ziņojums, valdes un vadības vēlēšanas) būtiska diskusija
– saglabāt Vidzemes partiju kā neatkarīgu, patstāvīgu organizāciju vai arī kopā ar
kolēģiem Latvijas Reģionu apvienībā šo apvienību pārveidot par vienu partiju un tajā
iekļauties (tas beigu beigās nozīmētu Vidzemes partijas likvidāciju).
Tāpēc aicinu tos biedrus, kuru pašvaldībās nav kopu, bet kuri vēlas piedalīties šajā
diskusijā savlaicīgi pieteikties (līdz 11. novembrim), rakstot e-pastu:
inguna.medne@valka.lv,vai zvanot pa tālruni 29250086.
Vents Armands Krauklis

VIDZEMES PARTIJAS 8.KONGRESĀ!

VIDZEMES PARTIJAS 8.KONGRESĀ!
 
Vidzemes partijas 8.kongress notika 24.novembrī Ķegumā. Tajā ar ziņojumiem uzstājās Vidzemes partijas valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis,priekšsēdētāja vietnieks Guntis Gladkins,ar Ķegumu iepazīstināja un domas par teritoriālo reformu izteica Ķeguma  mērs un Vidzemes partijas valdes loceklis Raivis Ūzuls,svinīgi partijā uzņēma jaunos biedrus no Aizkraukles Arvi Upīti un Ingu Ramani,notika amatpersonu vēlēšanas.Tajās par partijas priekšsēdētāju vienbalsīgi atkārtoti ievēlēja Ventu Armandu Kraukli,vietnieku-Gunti Gladkinu,valdes locekļus Aivaru Fominu,Andreju Kačkānu,Raivi Uzulu,Leonu Līdumu,Aigaru Ozoliņu,Valtu Variku. Bija interesanta debates,kurās tika apspriesta LRA stiprināšana,Vidzemes partijas vieta Latvijas politikā,administratīvā un skolu reforma,EP vēlēšanas.

46513076_201942594061228_8746735124898381824_n

Picture 1 of 19

Diskutēsim par uzlaboto vēlēšanu programmas projektu!

Paldies visiem ,kuri komentēja Vidzemes partijas Saeimas vēlēšanu programmas projektu.Īpašs paldies tiem,kuri izteica priekšlikumus.Uzlaboto projektu šodien nododam vērtēšanai. Par to vēl diskutēsim valdē,pēc tam ar mūsu partneriem LRA.Ceram,ka mūsu programma kļūs par LRA programmas mugurkaulu. Mēs mīlam Latviju, mums ir zināšanas, pieredze, skaidrs plāns, enerģija un griba, lai valsti pārvaldītu tā, ka no tās negribēs aizbraukt ne laucinieki, ne pilsētnieki. Lai pakāpeniski no emigrācijas Latvijā atgrieztos visi, kam tā mīļa un svarīga.

Kardināla reģionālās politikas maiņa.

 • Mērķtiecīgs atbalsts ražošanai un pakalpojumiem, jo īpaši IT jomās un tūrisma attīstībai reģionos
 • Individuāla pieeja investoru piesaistei
 • Krājaizdevu sabiedrību stiprināšana, mērķprogrammas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, dzīves kvalitātes uzlabošana ģimenēm un jaunajiem speciālistiem
 • Ceļu tīkla sakārtošana un būtiska kvalitātes uzlabošana 5 gados
 • Plānošanas reģionu pārveide vēsturisko novadu robežās un daļu valsts funkciju nodošana
 • Pāreja no viena ES reģiona uz diviem, tādējādi būtiski palielinot ES fondu ieguldījumu apjomu ārpus Rīgas
 • Pensiju fondu naudas ieguldīšana tikai Latvijā
 • Speciālistu – skolotāju, ārstu u.c. atalgojumā ieviest koeficientu sistēmu, kas motivētu strādāt arī tālākos reģionos

 

Būtisks labklājības pieaugums, stimulējot ekonomiku

 • Vienkāršosim nodokļu sistēmu un pēc tam noteiksim moratoriju – nodokļu likmes nemainīt vismaz piecus gadus!

Autoratlīdzībām, stipendijām, sportistu atalgojumiem, individuālo komersantu pakalpojumiem, mikrouzņēmumiem mazumtirdzniecībā (līdz 100 000 eiro apgrozījuma gadā) viena likme – 10% (no tā 50% IIN, 50% – sociālajai apdrošināšanai). Augšminēto nodokļu maksātājiem radīsim iespēju nodeklarēt kontu VID, no kura automātiski nodoklis tiek atskaitīts valstij, neprasot papildus atskaites un deklarācijas

 • Uzņēmumu ienākuma nodoklim saglabāsim 0% likmi reinvestējot peļņai, bet pamatlikmi noteiksim 15%
 • Būtiski palielināsim investīcijas ceļos – tautsaimniecības asinsritē
 • Būtiski atbalstīsim investīcijas, jo īpaši ražošanā, reģionos
 • Valsts daudz aktīvāk iesaistīsies ārvalstu uzņēmumu piesaistei Latvijai
 • Saprātīgi risināsim darbaspēka deficīta problēmu
 • Aktīvāk veicināsim ienākošo tūrismu
 • Zinātnes un uzņēmējdarbības kopdarbību padarīsim efektīvāku un praktiskāku
 • Valsts kapitālsabiedrību stratēģijas maiņa, palielinot to ieguldījumu reģionu attīstībā
 • Konsekventi apkarosim ēnu ekonomiku – gan palielinot sodus par nodokļu nemaksāšanu, gan vienkāršojot to nomaksas kārtību
 • Kūrortu atjaunošanu un veidošanu atbalstoša un veicinoša politika. Tūrisma infrastruktūras izveide visā Latvijā, izmantojot dažādus atbalsta mehānismus (nodokļu atlaides u.c.)
 • Dzelzceļa infrastruktūras saprātīgāka un intensīvāka izmantošana. Tostarp vairāk pievēršoties arī vietējām kravām un pasažieru pārvadājumiem. Pasažieru pārvadājumu uzsākšana maršrutā Rīga – Tartu – Rīga

 

Valsts pārvaldes decentralizācija un tās vērtību maiņa.

 • Saeimas deputātu skaita piesaistīšana Latvijas iedzīvotāju skaitam
 • Valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšana Rīgā, atbalsta un citu funkciju pārcelšana uz reģioniem
 • Būtiska birokrātisko prasību samazināšana un vienkāršošana
 • Kontrolējošo institūciju darba akcentu maiņa – no sodīšanas uz palīdzību un konsultācijām
 • Nesamērīgu soda sankciju samazināšana un uz sodiem balstītu ieņēmumu plānu atcelšana
 • Personīgas atbildības ieviešana par nepamatotiem lēmumiem, kuri nodara zaudējumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem
 • Valsts institūciju ar līdzīgām funkcijām apvienošana

 

Izcila izglītība visā Latvijas teritorijā.

 • Finansējuma modeļa maiņa sākumskolām, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību maksimāli tuvu dzīves vietai
 • Bērnu dārzu pieejamības nodrošināšana
 • Efektīvi strādājoša pārkvalifikācijas sistēma
 • IT jomas speciālistu sagatavošanas programma visos izglītības līmeņos
 • Īpaša atbalsta programma inženieru, ķīmiķu un citu ražošanai nepieciešamu speciālistu gatavošanai izcilā līmenī
 • Tehniskās jaunrades veicināšanas sistēma
 • Kordziedāšanas tradīciju nostiprināšana
 • Augstākajā izglītībā – vairāk ārvalstu studentu un augsta līmeņa pasniedzēju
 • Būtiska skolotāju, arī jauno motivācijas un apmācību principa maiņa

Būtiski uzlabojumi veselības aprūpē.

 • Ģimenes ārstu institūcijas stiprināšana
 • Lielāki līdzekļi zāļu kompensēšanai
 • Ambulatoro pakalpojumu rindu mazināšana, speciālistu pieejamība tuvāk dzīves vietai (būtiski celsim samaksu ārstiem par pacientu pieņemšanu)
 • Īpaša programma jauno ārstu piesaistei un motivācijai
 • Smago slimību ārstēšanas un inovatīvo zāļu pieejamības būtiska uzlabošana
 • Neatliekamās palīdzības pakalpojumu uzlabošana

Lielāka drošība

 • Turpināsim stiprināt valsts aizsardzības spējas, bet būtiski stiprināsim arī iekšējo drošību – gan konsolidējot dažādas organizācijas, gan vairāk motivējot darbiniekus, gan veicinot starpinstitucionālo sadarbību
 • Uzsāksim virzību uz vispārējo militāro apmācību, sakārtosim rezervistu sistēmu, būtiski stiprināsim zemessardzi un jaunsardzi.
 • Būtiski palielināsim parlamentāro kontroli drošības jomā

Zemkopība – tradicionālā dzīvesveida laukos – pamats

 • Vairāk atbalstīsim vidējās un nelielās zemnieku saimniecības, tādējādi veicinot tradicionālo dzīvesveidu laukos
 • Sakārtosim meliorācijas jomas finansēšanas un uzturēšanas sistēmu
 • Veicināsim bioloģisko lauksaimniecību, padarot Latviju par šīs jomas līderi Eiropā

Kultūra – latviešu tradīciju un vērtību avots

 • Pilnveidosim veidus kā prognozējami un mērķtiecīgi finansēt kultūras sfēru visās tās daudzveidīgajās izpausmēs, jo īpaši atbalstot tradicionālo kultūru reģionos
 • Uzlabosim mūzikas un mākslas skolu pieejamību, veicināsim jaunu pedagogu ienākšanu un esošo pedagogu motivāciju

Stiprākas, patstāvīgākas pašvaldības

 • Paplašināsim pašvaldību ieņēmumu bāzi – tām novirzot daļu uzņēmuma ienākuma nodokļa un akcīzes nodokļu ieņēmumus
 • Pakāpeniski nodosim pašvaldību pārziņā vairākas funkcijas, kuras līdz šim veica valsts
 • Ļausim pašvaldībām dažādot finanšu piesaistes veidus un instrumentus

Sports – veselības un prieka avots

 • Veicināsim veselīga dzīvesveida popularizēšanu, izveidosim Sporta fondu, kas palīdzēs finansēt sporta aktivitātes reģionos

Sociālā aizsardzība – mazāk birokrātijas – vairāk palīdzības!

 • Sociālajā aizsardzībā mazināsim birokrātiskās procedūras, akcentējot individuālu pieeju katram cilvēkam, situācijai, kad palīdzība nepieciešama
 • Atbalstīsim iniciatīvas, kas veicina cieņpilnas, gaišas vecumdienas
 • Ik gadu būtiski palielināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem

Vide

 • Latvijai jākļūst par tīru, ekoloģiski atbildīgu valsti. Samērojot saprātīgas vides aizsardzības prasības ar ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju vajadzībām
 • Būtiski stiprināsim kontroles dienestu, akcentu liekot uz vides piesārņojumu vietu savlaicīgu atklāšanu, zivju resursu aizsardzību Latvijas upēs, ezeros
 • Turpināsim attīstīt integrētu atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā
 • Panāksim, ka visos LV atkritumu reģionos tiks izveidotas mūsdienīgas atkritumu šķirošanas rūpnīcas un atkritumu šķirošanas centri, kur iedzīvotāji varēs nodot arī būvgružus, riepas, elektroniku, mēbeles u.c. atkritumus. Tādējādi novēršot to nonākšanu dabā
 • Vienkāršosim un veicināsim zaļo iepirkumu sistēmu, tostarp priekšrocības paredzot tiem komersantiem, kuri izmanto pārstrādātus materiālus (šķembas no būvgružiem, tehnoloģisko kompostu utt.)
 • Lielāku nozīmi pievērsīsim arī bioloģisko atkritumu šķirošanai, lai Latvija sasniegtu ES 2020 un 2030 nospraustos atkritumu apglabāšanas samazināšanas mērķus

Iedzīvotāju skaita palielināšana

 • Ar mērķtiecīgu politiku – ik gadu palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, uzlabojot mājokļu programmu (lai tā būtu pieejama visā Latvijā), izskaužot rindas uz bērnudārziem, veselības aprūpes uzlabošanu, ģimenes – kā vērtības prestiža celšanu, panāksim, ka Latvijā vairāk cilvēku piedzimst nekā nomirst

Enerģētika

 • Veicināsim vietējo energoresursu – ūdens, saule, vējš, biomasa, kūdra, atkritumi, izmantošanu. Lietojot atbalsta instrumentus, kas nepalielina patērētāju maksu par enerģiju
 • Energoefektivitātes – ražošanā, publiskajās un dzīvojamās ēkās, transportā uzlabošana. Vienkāršojot projektu prasības un finansējumu iegūstot no nākotnes izmaksu ietaupījuma
 • Veicināsim enerģētikai nepieciešamo iekārtu, materiālu, detaļu ražošanu Latvijā

 

Rīga – Latvijas galvaspilsēta, ar kuru lepojamies un kas veicina visas valsts attīstību!

 • Pieņemsim likumu par Rīgu kā Latvijas valsts galvaspilsētu, kurā skaidri definēsim arī šo statusu saistītos pienākumus, uzdevumus un prasības. Atbalstīsim vispārnacionālas nozīmes objektu būvniecību – akustiskā koncertzāle, modernās mākslas muzejs, liels izstāžu centrs, multifunkcionāla sporta halle u.c. Šiem mērķiem izmantojot modernos finanšu piesaistes instrumentus. Tādējādi Rīgai kļūstot par ātrāk augošo pilsētu Baltijas reģionā

 

 

 

Vidzemes partija

decembris 2023
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Latvijas novadi, kuros strādā Vidzemes partijas deputāti

Kalendārs

decembris 2023
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031