Vēlētāju viedoklis Ķekavas novadā

Vidzemes partijas Ķekavas novada kopa, tiekoties ar vēlētājiem, ir apzinājusi vajadzības un problēmas Plakanciemā, Mellupos, Baložos, Valdlaučos, Katlakalnā un Ķekavā:

  • Plakanciemā un Melupos ir nepieciešams ne tikai bērnu rotaļu laukums bet arī sporta laukums vai vismaz sporta aktivitātēm paredzēta vieta (grozi, vārti, segums, utml.)
  • Iedzīvotāji Plakanciema teritorijā kā galveno problēmu uzsvēra autobusu nepieciešamību uz/no Ķekavas.
  • Valdlaučos iedzīvotāji minēja nepieciešamību veikt Olektes upes attīrīšanu, aktīvās atpūtas laukuma izveidošanu un E-talona nodrošināšanu pensionāriem.
  • Baložos nepieciešams veikt notekgrāvju attīrīšanu un kanalizācijas sakārtošanu privātmāju rajonos.
  • Baložos tika runāts par dzeramā ūdens kvalitates nodrošināšanu un ceļu uzturēšanas problēmām.
  • Ķekavieši kā galveno problēmu minēja slikto ceļu kvalitāti, dzīvojamo māju renovācijas jautājumus un jaunās sākumskolas būvniecības turpināšanu.
  • Daugmales iedzīvotāji uzsvēra lauku teritorijās esošo ceļu kvalitātes uzlabošanu, Bramberģes kapu zvana uzstādīšanu un Rīgas HES ūdens līmeņa pazemināšanas radītās problēmas.
  • Katlakalna iedzīvotāji vērsa mūsu uzmanību uz ceļu kvalitāti, satiksmes organizācijas nepieciešamību komunikaciju būvdarbu laikā, un kā problēmu minēja satiksmes plūsmas intensivitātes mazināšanu rīta stundās.
[]

Atbildēt