VIDZEMES PARTIJAS XIII KONGRESĀ

 

    28.februārī notika Vidzemes partijas 13. kongress (attālināti). Tajā par aizgājušo gadu ziņoja partijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (partijā 270 biedri, nav vērojama liela aktivitāte, jo pašvaldību vēlēšanas vēl tālu, notiek konsultācijas ar citām partijām par sadarbību vēlēšanās, pašlaik ciešākā sadarbība notiek ar partiju PLATFORMA 21, partijas finanšu stāvoklis stabils – nav parādu un pārmetumu no KNAB}.
Partijas priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls debatēs uzsvēra, ka svarīgi saglabāt rīcībspējīgu kodolu un jāuzrunā jauni biedri, kā arī jāaktivizējas sociālajos tīklos.
Par partijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Ventu Armandu Kraukli, vietnieku – Raivi Ūzulu (Ogres novads), valdē darbosies Andris Mihaļovs (Cēsu novads), Valts Variks (Ķekavas novads), Anta Teivāne (Aizkraukles novads) un Ivo Bernāts (Siguldas novads). 
Kongresā vienojās, ka valdes sēdēs pieaicinās arī Limbažu novada pārstāvi Andri Garklāvu ( bez balss tiesībām), lai par notiekošo būtu informēti visu to novadu pārstāvji, kur darbojas no Vidzemes partijas ievēlēti deputāti.

PARTIJAS PLATFORMA21, VIDZEMES PARTIJAS, PARTIJAS APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJIEM VALŽU KOPĪGS PAZIŅOJUMS !

 Jaunie elektroenerģijas Sadales Tīklu tarifi ir nesamērīgi, ekonomiski nepamatoti, netaisnīgi un pretrunā ar valsts politiku attiecībā uz energoneatkarības palielināšanu.

Ikmēneša maksas faktiskais palielinājums klientiem ir mērāms nevis procentos, bet reizēs. Tas vēl vairāk pasliktina vairumu mājsaimniecību jau tā grūto finansiālo situāciju, veicina inflāciju un palielina sociālo spriedzi.

Jo īpaši tarifi ir netaisnīgi pret mājsaimniecībām, iedzīvotāju vidusslāni, mazajiem uzņēmumiem, ikvienu iedzīvotāju, kuri valdības rosināti izvēlējušies “Zaļā kursa” apkures aprīkojuma veidus, nomainījuši gāzes katlus uz siltumsūkņiem, ieviesuši elektroenerģijas taupības pasākumus, uzstādījuši saules paneļus. Valdošās koalīcijas darbības moto – “Uzticies valdībai un mēs tevi pievilsim un iedzīsim nabadzībā!”

Tāpēc pieprasām nekavējoties apturēt jauno tarifu piemērošanu, atgriezties pie iepriekšējiem tarifiem līdz nav izstrādāts godīgs, samērīgs tarifu plāns, samazinātas pakalpojuma sniedzēja administratīvās izmaksas, kā arī padomes, valdes locekļu skaits un atalgojums.

Tāpēc vēršamies pie Saeimas– Latvijas augstākā likumdevēja un prasām nekavējoties rīkoties, lai atceltu jaunos elektroenerģijas sadales tarifus!

Šodien, 2023.gada 25.augustā partija Platforma21 ir pieteikusi Rīgas domei piketu pie Saeimas 2023.gada 7.septembrī.

Aicinām ikvienu, lai paustu savu nostāju uz piketu pie Saeimas nama ceturtdien, 2023.gada 7.septembrī plkst.11:00 Rīgā, Jēkaba ielā 11.

 

 Tā pat aicinām turpināt parakstīt iedzīvotāju iniciatīvu portālā MANA BALSS

Partijas Platforma21 priekšsēdētājs Raimonds Lazdiņš,
Vidzemes partijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis,
Partijas Apvienība Iedzīvotājiem valdes loceklis Kaspars Upacieris


 

VIDZEMES PARTIJAS VALDE PIEŅEM PAZIŅOJUM

Pirmdien 12.jūnijā notika Vidzemes partijas valdes sēde, kurā tika pārrunāta situācija partijā, tuvākās aktivitātes, nepieciešamība vairāk informēt sabiedrību un ierindas biedrus par partijā notiekošo un vadības viedokli par aktuāliem notikumiem Latvijā. Valde vienbalsīgi pieņēma paziņojumu PAR SITUĀCIJU VALDĪBĀ: “Latvijā ir daudz neatrisinātu vai pusrisinātu problēmu gan medicīnā, gan izglītībā, gan sociālajā sfērā, gan drošībā, gan enerģētikā, gan sabiedriskā transporta, ceļu nozarē un citās jomās. Ir ļoti daudz darāmā. Valdība salīdzinoši nesen ir sākusi strādāt, ilgs bija tās veidošanas process. Ir vairāk nekā dīvaini nevis koncentrēties uz kopīgu darbu, bet gan tērēt laiku un enerģiju jaunas koalīcijas izveidei, varas pārdalei, kas nozīmē problēmu risināšanas atlikšanu. Katram jaunam ministram vajadzēs laiku, lai iestrādātos, katrs jauns ministrs ienesīs savas korekcijas. Nestabilitāte, stāvēšana uz vietas, tukšmuldēšana nenāk par labu Latvijai, tās ekonomikai un iedzīvotājiem”.

VIDZEMES PARTIJAS 12. KONGRESS

Otrdien, 21.februārī notika Vidzemes partijas 12.kongress. Tajā tika apspriesta esošā situācija un ceļi kā stiprināt partiju, piesaistīt jaunus biedrus un vēstīt idejas, uzskatus sabiedrībai.
Par Vidzemes partijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Ventu Armandu Kraukli (Valkas novads), priekšsēdētāja vietnieku – Raivi Ūzulu (Ogres novads), valdes locekļiem – Aigaru Ozoliņu( Rīga), Valtu Variku (Ķekavas novads), Antu Teivāni (Aizkraukles novads), Andri Mihaļovu (Cēsu novads), Ivo Bernātu (Siguldas novads).

Vidzemes partija un partija Latvijas Attīstībai paraksta līgumu

Vakar Vidzemes partija un partija Latvijas Attīstībai parakstīja līgumu un sadarbības memorandu par kopīgu startu Saeimas vēlēšanās Vidzemes vēlēšanu apgabalā. Vidzemes partiju vēlēšanu sarakstā pārstāvēs Vents Armands Krauklis, Raivis Ūzuls un Andris Mihaļovs.

 

 

 

 

Partiju “Latvijas attīstībai” un “Vidzemes partija” sadarbības memorands

 

Ar mērķi spēcināt Latvijas reģionus, nodrošināt reģionālo pārstāvniecību nacionālā līmenī un veidot mērķtiecīgu politiku Latvijas nacionālai, ekonomiskai un sociālai drošībai, partijas “Latvijas attīstībai” un “Vidzemes partija” kopā slēdz šo sadarbības memorandu, izvirzot sekojošas prioritātes.

 

  1. Latvijas drošības stiprināšana – ar drošību saprotot kā aizsardzības spēju palielināšanu, tā iekšlietu struktūru stiprināšanu un efektīvu civilo aizsardzību, veidojot vienotu labi koordinētu tīklu, kas droši kopā darbojas ne vien ārēju apdraudējumu gadījumā, bet arī dabas kataklizmu un citu krīzes situāciju risināšanā.
  2. Mērķēti stiprināti reģioni – atbalstot ražošanas un pakalpojumu attīstīšanu reģionos, audzējot Latvijas pašapgādes un eksporta spējas, vienlaikus īstenojot apjomīgu un reālistisku mājokļu programmu reģionos, radot plašākas mājokļu kreditēšanas iespējas, mazinot iedzīvotāju aizplūšanu.
  3. Palielināti pašvaldību ieņēmumi – tikai stipras un ilgtermiņā ekonomiski stabilas pašvaldības spēj attīstīt savu teritoriju, sniedzot iedzīvotājiem mērķētus, mūsdienīgus, ērtus pakalpojumus.
  4. Sakārtota ceļu infrastruktūra – palielinot un nodrošinot ilgtspējīgu finansējumu ceļu, tajā skaitā tranzītceļu, infrastrūktūras sakārtošanai un pilnveidošanai.
  5. Stabila un caurredzama nodokļu politika – radīt skaidru, vienkāršotu nodokļu sistēmu, kas ir konkrētspējīga visā Baltijas mērogā, piesaistot aizvien vairāk investīciju nacionālā un reģionālā līmenī.
  6. Līdzsvarots tiesiskums – pilnveidojot sodu politikas īstenošanu, piemērojot bargākus sodus par noziegumiem, kas vērsti pret valsti, cilvēka veselību, dzīvību. Par citiem pārkāpumiem, arī administratīviem, vairāk piemērot sabiedriski derīgos darbus un alternatīvos soda veidus, nodrošinot resocializāciju sabiedrībā.

 

Mēs strādāsim kopā, veidojot un attīstot spēcīgus reģionus un pilsētas, stiprinot saikni starp tiem, balstoties mērķtiecīgā politikā un sadarbībā – nevis vārdos, bet darbos.

 

“Vidzemes partija” un “Latvijas attīstībai” = Droši kopā!

 

Vents Armands Krauklis

Elīna Stapulone


Foto reportāža

 

VIDZEMES PARTIJAS 11.KONGRESĀ

7.decembrī notika Vidzemes partijas 11.kongress .Jau otro gadu – attālināti. Tajā bija interesantas debates, protams, vadības ziņojums.
Par partijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Ventu Armandu Kraukli, vietnieku – Leonu Līdumu (Aizkraukle), valdē strādās Aigars Ozoliņš (Rīga), Aivars Fomins (Alūksne), Raivis Ūzuls (Ogre), Valts Variks (Ķekava), Andris Mihaļovs (Cēsis), Jānis Bakmanis (Limbaži).
Kongress pilnvaroja valdi lemt par līdzdalības formu un kandidātiem Saeimas vēlēšanās.

VIDZEMES PARTIJAI LABI PANĀKUMI!

Noslēgušās pašvaldību vēlēšanas. Vidzemes partija tajās startējusi ar labiem panākumiem. Esam uzvarējuši Valkas un Aizkraukles novados (kopā ar partiju “Latvijas attīstībai”), ieguvuši pārstāvniecību Cēsu, Limbažu, Alūksnes, Siguldas, Ogres, Ķekavas un Valmieras novados!

Paldies vēlētājiem, kuri uzticējās mūsu kandidātiem!

 


 

Valkas kandidātu vizītkartes pašvaldību vēlēšanās 2021. gadā

Agris Krastiņš

 

 

 

 

 

 


Agris Simulis


 

 

 

 

 

 


Aigars Roga


 


 Anda Kušķe

 

 

 

 

 

 


 Andris Dainis

 

 

 

 

 

 


 Anita Lotiņa

 

 

 

 

 

 


 Gita Avote

 

 

 

 

 

 


Jānis Anže

 

 

 

 

 

 


Kristīne Klaipa


 

 

 

 

 

 


Līga Lāce- Jeruma


 

 

 

 

 

 


Lilita Ikale


 

 

 

 

 

 


Maruta Stabulniece


 

 

 

 

 

 


Sanita Gulbe


 

 

 

 

 

 


Unda Ozoliņa


 

 

 

 

 


Vents Armands- Krauklis


 

 

 

 

 

 


Vilmārs Vesingi

 

 

 

 

 

 


Vivita Ose


 

 

 

 

 

 


Zanda Esmeralda Markova


 

 

 

 

 

 


Vidzemes partija

jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Latvijas novadi, kuros strādā Vidzemes partijas deputāti

Kalendārs

jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031