Cēsu novads

Cēsu novada kopas kontaktinformācija
e-pasts: cesis@vidzemespartija.lv

Vidzemes partijas saraksta kandidāti 2013. gada pašvaldību vēlēšanās
Andris Melbārdis, ievēlēts
Gunārs Andersons
Ilmārs Briedis
Evija Cedriņa
Daina Darbone
Jānis Dreimanis
Marija Dzalbe
Elita Gaile
Mārtiņš Jurciņš
Kristaps Kosītis
Raivis Puņeiko
Zane Rozīte
Kaspars Serģis
Iveta Sietiņsone
Tarmo Sildniks
Anda Skrastiņa

Atbildēt