Līdzjūtība

Dziļā cieņā un līdzjūtībā noliecam galvas, traģiski zaudējot

KĀRLI SKRASTIŅU.

Sērojam kopā ar tuviniekiem, draugiem un viņa talanta cienītājiem.

Vidzemes partija

Atbildēt